ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΕΚΑΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ:

ΑΓΓΛΙΚΑ

- Προκαταρκτικές τάξεις για μαθητές Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού
- Τάξη Α' - Class A'
- Τάξη B' - Class B'
- Τάξη C' - Class C' (PALSO ELEMENTARY)
- Τάξη D' - Class D' (PALSO BASIC)
- Τάξη F.C.E. και C.A.E. Cambridge, E.C.C.E. Michigan, PALSO HIGHER
- Τάξη PROFICIENCY CAMBRIDGE & MICHIGAN
- Τμήματα IELTS & TOEFL για Βρετανικά και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια
- Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων.


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

- Προκαταρκτική τάξη για μαθητές Ε & ΣΤ, Δημοτικού
- Τάξη Α' - Erste klasse
- Τάξη B' - Zweite klasse
- Τάξη C' - Dritte klasse
- Τάξη D' - Vierte klasse (PALSO ELEMENTARSTUFE)
- Τάξη E' - Funfte klasse
(PALSO GRUNDSTUFE & GOETHE INSTITUT)
- Mittelstufe I (PALSO MITTELSTUFE)
- Mittelstufe II - Mittelstuffe III (GOETHE INSTITUT)
- Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων
- Τμήματα υποψηφίων για Γερμανική Φιλολογία


 
 
WELCOMEΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ